Infrastuctuursubsidies

Deze subsidies zijn er voor Buggenhoutse erkende verenigingen die infrastructuur willen aankopen, verbouwen, aanpassen, in erfpacht nemen of grote herstellingswerken willen uitvoeren aan lokalen of buitenspeeltuigen. De kosten van deze werken moeten minimumĀ 5000 euro bedragen en uĀ kan maximaal 31 000 euro terugkrijgen.

Het reglement en de aanvraagprocedure kan u in de bijlage terugvinden.

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022