Bijzonder plan van aanleg

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk niveau ter verfijning van het gewestplan. Aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan bepaalde delen van het plangebied voor delen van het grondgebied van de gemeente gegeven werd. Een BPA legt vast wat er in de verschillende zones kan gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld inplanting, de bouwhoogte en de materiaalkeuze…)

BPA Zonevreemde recreatie – Sporthal

Het “BPA Zonevreemde Recreatie – Sporthal” werd opgemaakt om aanpassing/uitbreiding van de recreatie- en sportinfrastructuur mogelijk te maken ten opzichte van het gewestplan betrof het immers een zonevreemde recreatie. Het BPA werd opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).

Situering

Het gebied is gelegen te Platteput, aansluitend bij de kern van Buggenhout.

Status

Het BPA werd definitief goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 22 december 2005.

BPA Zonevreemde recreatie – Voetbalterrein FC Briel

Het BPA “Zonevreemde Recreatie – Voetbalterrein FC Briel” werd opgemaakt om aanpassing/uitbreiding van de recreatie- en sportinfrastructuur mogelijk te maken ten opzichte van het gewestplan betrof het immers een zonevreemde recreatie. Het BPA werd opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).

Situering

Het gebied is gelegen te Brielstraat, aansluitend bij het gehucht Briel.

Status

Het BPA werd definitief goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 22 december 2005.

BPA Zonevreemde recreatie – Red star Opdorp

Het BPA “Zonevreemde Recreatie – Red Star Opdorp” werd opgemaakt om aanpassing/uitbreiding van de recreatie- en sportinfrastructuur mogelijk te maken ten opzichte van het gewestplan betrof het immers een zonevreemde recreatie. Het BPA werd opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).

Situering

Het gebied is gelegen te Damstraat, aansluitend bij de woonkern Opdorp.

Status

Het BPA werd definitief goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 22 december 2005. Dit BPA is deels vervangen door het RUP “Rangers Opdorp” 

BPA Zonevreemde recreatie – Sportterreinen Opstal

Het BPA “Zonevreemde Recreatie – Sportterreinen Opstal” werd opgemaakt om aanpassing/uitbreiding van de recreatie- en sportinfrastructuur mogelijk te maken ten opzichte van het gewestplan betrof het immers een zonevreemde recreatie. Het BPA werd opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).

Situering

Het gebied is gelegen te Dreef, aansluitend bij de woonkern Opstal.

Status

Het BPA werd gunstig geadviseerd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 16 maart 2006. Het BPA werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 augustus 2006.

Deel deze pagina

maandag 31 mei 2021