Sportkamp

Tijdens schoolvakanties organiseert de sportdienst sportkampen.

Het kleutersportkamp - voor 3 tot en met 6-jarigen - legt het accent op bewegingsactiviteiten. De kleuters ontwikkelen de motoriek aan de hand van bewegingsspelletjes en met behulp van materiaal dat de bewegingscreativiteit stimuleert.

Het omnisportkamp - voor 7 tot en met 12-jarigen - legt het accent op het in contact komen met een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan sportdisciplines. Het programma omvat initiatie en aanleren van diverse balsporttechnieken, afgewisseld met amusante recreatiesporten onder leiding van gediplomeerde lesgevers.

Voorwaarden

Voorrang wordt gegeven aan de inwoners van Buggenhout en aan de kinderen die schoollopen in Buggenhout

Procedure

Inschrijven kan via de webshop.

Bedrag

De retributie bedraagt:

  • inschrijving voor een omnisportkamp: 60 euro/week;
  • inschrijving voor een kleutersportkamp: 60 euro/week;
  • voor wie in bezit is van een pas met kansentarief bedraagt de inschrijving 15 euro/week

Bij annulering tot 8 kalenderdagen voor de start van het sportkamp wordt de retributie teruggebracht tot de helft van de prijs van het sportkamp, uitgezonderd voor afwezigheden gestaafd door een ziekteattest. In het laatste geval wordt de retributie volledig terugbetaald.

Bij annulering vanaf 7 dagen voor de start van het sportkamp of wanneer het kind niet aanwezig is, blijft de retributie vermeld in artikel 3 van dit reglement volledig verschuldigd, uitgezonderd voor afwezigheden gestaafd door een ziekteattest. In het laatste geval wordt de retributie volledig terugbetaald.

Meer info

De ouders/voogden ontvangen voor deze sportkampen een fiscaal attest.

Deel deze pagina

donderdag 22 december 2022