Gemeentelijke Geboortepremie

Bij de geboorte van een kind ontvangt u een geboortepremie van uw lokaal bestuur.

Voorwaarden

Gezinnen die hun officiële verblijfplaats hebben in de gemeente Buggenhout op het ogenblik van de geboorte.

Procedure

Rechthebbende gezinnen ontvangen automatisch een formulier van het lokaal bestuur waarop gegevens zoals de naam van de moeder, de naam van het kind en het rekeningnummer waarop het bestuur de toelage mag storten worden ingevuld. Dit document kan worden afgegeven aan de onthaalbalie.

Binnen de drie maanden wordt de aangevraagde geboortepremie gestort op het aangegeven rekeningnummer.

Bedrag

50 euro/kind

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022