Belasting op diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Er wordt voor een periode met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting gevestigd op diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB)

Procedure

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de vergunninghouder van een dienst voor VVB waarvan de exploitatiezetel zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Buggenhout bevindt.

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen, en ingevorderd door de financieel directeur.

Bedrag

De belasting op VVB wordt vastgesteld op het decretaal opgelegd tarief, zijnde 250 euro (+ indexering) per kalenderjaar per vergund voertuig.

Regelgeving

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
  • Gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 - Belasting op diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Deel deze pagina

woensdag 9 november 2022