Overtredingen

Als er inbreuken zijn op de reglementering betreffende de omgevingsvergunning, bijvoorbeeld op de voorschriften i.v.m. omgevingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, etc. dan is dat strafbaar en spreekt men van een bouwmisdrijf. Op het vlak van handhaven van de ruimtelijke ordening heeft het lokaal bestuur een belangrijke taak. Indien u klachten hebt of een bouwmisdrijf wil melden, dan kan u terecht bij het lokaal bestuur of bij de politie om dit bouwmisdrijf te laten vaststellen.

Indien een bouwovertreding wordt vastgesteld, is er de mogelijkheid om deze overtreding volledig te laten regulariseren. Dat betekent dat er een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden. Of men deze vergunning zal kunnen krijgen, hangt af van de geldende stedenbouwkundige voorschriften en de afweging van goede ruimtelijke ordening. Er is ook de mogelijkheid om het herstel naar de oorspronkelijke toestand uit te voeren.

Een stedenbouwkundig misdrijf is een strafbaar feit. Dat wil zeggen dat de persoon die het misdrijf pleegt (of instand houdt onder bepaalde voorwaarden), gesanctioneerd kan worden met een strafrechtelijke sanctie.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Departement Omgeving.

Deel deze pagina

vrijdag 21 februari 2020