Premie warmtepomp

Hernieuwbare energiebronnen zijn onuitputtelijk en milieuvriendelijk. De investeringskosten voor hernieuwbare energie-installaties, met name voor de particulier, zijn substantieel groter dan voor conventionele installatietechnieken. Daarom stimuleert het lokaal bestuur Buggenhout de installatie van warmtepompsytemen met een subsidie.

Voorwaarden

De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verorderning, gebruiken en regels van goed vakmanschap. Dit houdt onder meer in dat:

1. Warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de 'Code van goede praktijk voor toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw', uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE).

De subsidie voor warmtepompsysteen en combiwarmtepompsystemen wordt toegekend op voorwaarde dat:

1. de warmtepomp instaat voor de hoofdverwarming van het gebouw;

2. water zorgt voor de warmteafgifte;

3. de COP van de warmtepomp minstens bedraagt, gemeten volgens de 'standaard rating conditions' van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig.

De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3.

Procedure

Binnen de kredieten van het budget wordt een subsidie verleend voor het plaatsen van warmtepompsystemen in particuliere woningen.

De aanvraag dient te worden ingediend bij het lokaal bestuur Buggenhout op een door het lokaal bestuur ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Bedrag

Deze subsidie bedraagt:

1. 200 euro per adres voor een warmtepomp voor woningverwarming;

2. 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp verwarming van sanitair water met een maximum van 100 euro per adres;

3. 300 euro per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de verwarming van sanitair water.

Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast. Een combinatie van subsidies voor verschillende technieken is toegestaan.

Deel deze pagina

dinsdag 28 april 2020