Woonzorgcentrum Herfstdroom

Gemeenschappelijke activiteiten en evenementen worden tijdelijk gestopt. Het seniorenrestaurant is gesloten. De bedeling van maaltijden aan huis blijft doorgaan.

Bezoekersregeling

De bezoekersregeling wordt opgemaakt na intern overleg en in samenspraak met onze coördinerend en raadgevend arts en is steeds gebaseerd op de laatste richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. We volgen dat op en evalueren regelmatig, zo kan worden ingeschat of verdere aanpassingen nodig zijn.

Praktische richtlijnen:

 • Bezoek vindt plaats in de cafetaria van het woonzorgcentrum en steeds op afspraak met onze animatiedienst. Dit gebeurt bij voorkeur via een e-mail naar animatie@ocmwbuggenhout.be. Een afspraak is pas definitief na bevestiging van ons. 
 • Er zijn 3 tijdsblokken per dag voor bezoek op weekdagen:
  o Van 10u30 tot 11u15
  o Van 14u00 tot 14u45
  o Van 15u00 tot 15u45
 •  Er zijn 2 tijdsblokken per dag voor bezoek tijdens het weekend:
  o Van 14u00 tot 14u45
  o Van 15u00 tot 15u45
 • In de cafetaria staan 7 opstellingen met 2 tafels per opstelling.
 • Maximum 3 personen kunnen per opstelling aan de tafels zitten. Eén bewoner kan dus maximum 2 bezoekers tegelijkertijd ontvangen.
 • Bezoek is steeds onder toezicht van een medewerker van het woonzorgcentrum.
 • De bewoners worden door ons naar de cafetaria gebracht.
 • Bezoek wordt binnengelaten langs de zijdeur van de cafetaria.
 • De bezoeker draagt altijd een mondmasker, ook aan tafel. Het mondmasker wordt tijdens het bezoek niet afgezet.
 • Correcte handhygiëne is verplicht. (Ontsmetten van de handen voor en na het bezoek.)
 • Elk bezoek wordt geregistreerd met volgende gegevens van de bezoeker: naam, telefoonnummer en band met de bewoner.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • De bezoeker wordt door ons naar de juiste tafel begeleid.
 • Tijdens het bezoek blijft men aan de tafel zitten.
 • Het zal NIET mogelijk zijn om tijdens het bezoek iets te drinken of te eten.
 • Het is NIET mogelijk om tijdens het bezoek een geschenk uit te wisselen met de bewoner. Dit moet afgegeven worden aan het onthaal.
 • De social distancing wordt gerespecteerd, dus steeds ten minste 1,50 meter afstand.
 • Er is geen fysiek contact mogelijk tussen bewoner en bezoeker.
 • Dieren kunnen niet mee op bezoek komen.
 • Er is geen bezoek mogelijk voor bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen
 • Het ophalen van vuile was en het afgeven van propere was of goederen voor de bewoner kan gebeuren aan het onthaal op weekdagen tussen 10u en 16u. Dus niet op feestdagen en in het weekend. U dient hiervoor steeds aan te bellen.

Verlaten van het woonzorgcentrum

De bewoner kan het woonzorgcentrum voorlopig NIET verlaten. Familie kan dus geen afspraak maken om de bewoner buiten de uren van de bezoekregeling of in het weekend of op feestdagen te komen halen in het woonzorgcentrum.

Deel deze pagina

donderdag 3 september 2020