Woonzorgcentrum Herfstdroom

Enkel medewerkers zijn toegelaten in het gebouw alsook externe medische en paramedische hulpverleners. De cafetaria blijft tijdelijk gesloten. Gemeenschappelijke activiteiten en evenementen worden tijdelijk gestopt. De bewoners van de assistentiewoningen mogen nog bezoek ontvangen. Hier gelden de richtlijnen die gelden voor alle burgers. Het seniorenrestaurant is gesloten. De bedeling van maaltijden aan huis blijft doorgaan.

Was en post

Indien de bewonerswas door de familie wordt gedaan, zullen wij de familie contacteren als er was dient afgehaald te worden. Dat kan dan binnen de kantooruren aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Ook het afgeven van propere was of iets anders voor een bewoner kan binnen de kantooruren aan het onthaal van het woonzorgcentrum.

De post van de bewoners bij wie de familie deze meeneemt, zal regelmatig worden verzameld en worden doorgestuurd.

Bezoekregeling

Na intern overleg en in samenspraak met onze coördinerend en raadgevend arts (CRA) hebben we voor woonzorgcentrum Herfstdroom een bezoekersregeling uitgewerkt. We zullen in ons woonzorgcentrum starten met de mogelijkheid tot bezoek vanaf woensdag 20 mei. Het bezoek zal plaatsvinden in de personeelsrefter, die tijdelijk als bezoekersruimte wordt ingericht. Bezoek kan dan rechtstreeks worden ontvangen en binnen gelaten.

De bezoeker die komt hoeft niet langer steeds dezelfde te zijn. Het wordt dus mogelijk dat een bewoner verschillende mensen op bezoek krijgt, maar wel telkens 1 bezoeker per keer. Let wel, elke bewoner kan nog steeds maximum 1 bezoek per week krijgen. (Bijvoorbeeld de ene week komt de ene zoon/dochter bij een bewoner, de andere week een andere zoon/dochter,…) We zullen het bezoek organiseren op alle weekdagen, uitgezonderd op feestdagen en op volgende tijdstippen: 10u – 10u30 – 11u – 11u30 – 14u – 14u30 – 15u – 15u30

Praktisch richtlijnen voor bezoek in woonzorgcentrum Herfstdroom 

 • Maximum één bezoek per week, dit hoeft niet steeds dezelfde bezoeker te zijn.
 • Duurtijd van het bezoek is maximum 20 minuten.
 • De bezoeker is steeds verplicht een mondmasker te dragen, dat hij/zij zelf meebrengt. Zonder een mondmasker is een bezoek niet mogelijk.
 • De social distancing wordt gerespecteerd, dus steeds ten minste 1,50 meter afstand.
 • Geen fysiek contact tussen bewoner en bezoeker.
 • Bij bewoners waarbij het risico bestaat dat zij zich niet aan social distancing kunnen houden of die geen mondmasker kunnen dragen, moeten bezoekers een chirurgisch mondmasker dragen (dat wij dienen te voorzien).
 • Dieren kunnen niet mee op bezoek komen.
 • Er worden geen voorwerpen of geschenken uitgewisseld, hiervoor verwijzen we naar de bestaande mogelijkheid om dit via het onthaal te doen.
 • Er wordt drank noch eten voorzien tijdens het bezoek.
 • Correcte handhygiëne is verplicht, ontsmetten van de handen voor en na het bezoek.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. De bezoeker ondertekent hiervoor telkens een verklaring op eer.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • Er is geen bezoek mogelijk voor bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen
 • Bezoek is steeds onder toezicht van een medewerker van het woonzorgcentrum.
 • Elk bezoek wordt geregistreerd (naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner).
 • Op de bezoekdagen kan dit op volgende tijdstippen:
  • 10u – 10u30 – 11u – 11u30
  • 14u – 14u30 – 15u – 15u30

Om het bezoek vast te leggen, dient een afspraak te worden gemaakt met onze animatiedienst. Dit gebeurt bij voorkeur via een email naar animatie@ocmwbuggenhout.be , eventueel telefonisch kan ook. Een afspraak is pas definitief na bevestiging van ons.

Denk eraan: we hanteren ook nog alternatieve communicatiekanalen zoals de zorgtelefoon, raamcontact, brieven, kaartjes, afgeven van materiaal aan de ingang,... Deze alternatieven blijven bestaan en kunnen ook door u gebruikt worden.

Deel deze pagina

donderdag 28 mei 2020