Wijk-werken

Via Wijk-werken kunnen werkzoekenden gedurende een jaar werken aan hun vaardigheden. Zo stromen ze door naar een job die bij hen past, onder begeleiding van VDAB.

De coronacrisis is ook bij Wijk-werken voelbaar. Wijk-werkers zitten vaak zonder opdracht thuis en zijn vragende partij naar een daginvulling. Zij kunnen o.a. helpen bij:

  • Boodschappen doen
  • Kleine herstellings-en onderhoudswerken
  • Klein tuinonderhoud

Voorlopig geldt de VDAB-richtlijn dat gebruiker en wijkwerker in onderling overleg zelf beslissen welke opdrachten worden uitgevoerd tijdens de coronacrisis. IVSES beslist om wijk-werken toe te laten onder de volgende voorwaarden:

  • De wijkwerker is in goede gezondheid
  • De wijkwerker volgt de strenge richtlijnen van IVSES i.v.m. de fysieke afstandsregels, opdrachten bij risicogroepen en hygiëne.
  • Ook de gebruiker volgt deze maatregelen

Indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden stopt de opdracht onmiddellijk!

Meer info

Voor meer info kan u contact opnemen via uw Wijk-werkbemiddelaar Cindy Roossens via 0470 44 37 90 of cindy.roosens@vdab.be.

Deel deze pagina

maandag 23 maart 2020