Omgeving

U kan enkel op Het Gemeentehuis voor dringende afspraken terecht. U kan de dienst omgeving tussen 8u30 en 12u30 telefonisch bereiken. Hebt u vragen over uw dossier, vergunning, ....? Stuur dan een mailtje naar omgeving@buggenhout.be.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Deel deze pagina

donderdag 26 maart 2020