IkOrganiseer

Via IkOrganiseer dient u uw evenement aan te vragen zodat de Vrijetijdsdienst de noodzakelijke interne en externe adviezen nauwgezet kan opvolgen en de gewenste beslissingen kan voorbereiden voor het College van burgemeester en schepenen. Het betreft evenementen die georganiseerd worden op Buggenhouts grondgebied en waarvoor u ondersteuning of toelating van het lokaal bestuur nodig heeft.

Voorwaarden

U vraagt een evenement aan wanneer:

  • de volledige activiteit of een gedeelte ervan plaatsvindt op het openbaar domein
  • u gemeentelijk materiaal wil ontlenen
  • u muziek wil spelen luider dan 85 decibel
  • u later dan 22 uur muziek wil spelen
  • u een straat/plein/parking tijdelijk wenst af te sluiten of parkeervrij maken
  • u vuur wil gebruiken

Indien aan één of meer van deze voorwaarden wordt voldaan, is het noodzakelijk een aanvraag in te dienen voor uw evenement. Op die manier worden alle gemeentelijke diensten en indien nodig ook de brandweer en politie op de hoogte gebracht.

Opgelet: er geldt meldingsplicht voor organisatoren van fuiven die doorgaan in privézalen. Zo kunnen hulp- / interventiediensten de eventuele noodzaak aan ondersteuning op dat tijdstip inschatten. Ook als u een fuif organiseert in een privézaal die vergund is en u niets anders van de gemeente nodig hebt, moet u het evenement melden.

Procedure

De aanvraag voor het evenement moet ten laatste 42 dagen vóór aanvang van het evenement de vrijetijdsdienst bereiken.

Deel deze pagina

donderdag 1 juni 2023