IkOrganiseer

Via IkOrganiseer dient u uw evenement aan te vragen zodat de afdeling Vrije Tijd de noodzakelijke interne en externe adviezen nauwgezet kan opvolgen en de gewenste beslissingen kan voorbereiden voor het college van burgemeester en schepenen. Het betreft evenementen die georganiseerd worden op Buggenhouts grondgebied en waarvoor u ondersteuning of toelating van het gemeentebestuur nodig heeft.

Voorwaarden

U vraagt een evenement aan wanneer:

  • de volledige activiteit of een gedeelte ervan plaatsvindt op het openbaar domein
  • u gemeentelijk materiaal wil ontlenen
  • u muziek wil spelen luider dan 85 decibel
  • u later dan 22 uur muziek wil spelen
  • u een straat/plein/parking tijdelijk wenst af te sluiten of parkeervrij maken
  • u vuur wil gebruiken

Indien aan één of meer van deze voorwaarden wordt voldaan, is het noodzakelijk een aanvraag in te dienen voor uw evenement. Op die manier worden alle gemeentelijke diensten en indien nodig ook de brandweer en politie op de hoogte gebracht.

Opgelet: er geldt meldingsplicht voor organisatoren van fuiven die doorgaan in privézalen. Zo kunnen hulp- / interventiediensten de eventuele noodzaak aan ondersteuning op dat tijdstip inschatten. Ook als u een fuif organiseert in een privézaal die vergund is en u niets anders van de gemeente nodig hebt, moet u het evenement melden.

Procedure

De aanvraag voor het evenement moet ten laatste vier maanden vóór aanvang van het evenement de gemeentelijke diensten bereiken.

De melding van een fuif in een privézaal moet ten laatste twee maanden vóór aanvang van het evenement de gemeentelijke diensten bereiken.

Uitzonderingen

Vanuit Sport Vlaanderen moeten de aanvragen van de veldtoertochten in heel Vlaanderen op een uniforme manier verlopen. Daarom werd er in overleg met de verschillende betrokkenen uit de verenigingen, sportfederaties, gemeenten en provincies, een e-loket ontwikkeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakt ook van dit e-loket gebruik om de veldtoertochten te machtigen.

Als organisator van een veldtoertocht moet u dus eerst via het e-loket van Sport Vlaanderen uw aanvraag indienen. Indien uw startplaats zich op Buggenhouts grondgebied bevindt en/of u wenst gebruik te maken van lokale logistieke steun moet u ook het formulier van IkOrganiseer invullen.

Voor een veldtoertocht dient u dus beide procedures te volgen.

Deel deze pagina

dinsdag 23 oktober 2018