Proeffase voor Bovendonkstraat

Een vlotte doorstroming van doorgaand verkeer in de Bovendonkstraat wordt regelmatig verstoord door willekeurig geparkeerde voertuigen. Om die verkeershinder tegen te gaan, is er een tijdelijk parkeerplan opgesteld.

Dit parkeerplan zorgt voor een vlotte doorstroming en een duidelijke aanduiding van parkeerplaatsen in de Bovendonkstraat. U kan het complete plan bekijken in de bijlage.

Concreet houdt dat in dat er borden geplaatst worden met tijdelijk parkeerverbod tijdens de proeffase. Deze proeffase gaat van start in de week van 21 juli. Deze situatie zal nauwkeurig opgevolgd worden. Een eerste evaluatie zal gebeuren tijdens de commissie Verkeer en Mobiliteit op 9 september 2020. Na deze evaluatie kan er nog bijgestuurd of geconcretiseerd worden.

Uw eventuele opmerkingen of suggesties kan u steeds melden bij de dienst mobiliteit.

Gepubliceerd op dinsdag 14 juli 2020 14 u.