Proefopstelling Monnikenveld

De bewoners van het Monnikenveld vroegen de dienst mobiliteit om meer rust in het straatbeeld. Deze vraag werd besproken tijdens de commissie voor verkeer en mobiliteit op 25 september 2019.

Met volgende factoren werd rekening gehouden:

  • Het pleintje wordt door spelende kinderen gebruikt en is niet ingericht voor doorgaand verkeer.
  • De Sportveldstraat is in het mobiliteitsplan aangeduid als tracé voor de fietsverbinding Dendermonde-Londerzeel.

Lokaal bestuur Buggenhout zal daarom een proefopstelling testen in het Monnikenveld, kant Sportveldstraat. Door het afsluiten met 'Omegabeugels' wordt het Monnikenveld een doodlopende straat. Fietsverkeer blijft mogelijk. De proefopstelling wordt in de week van 11 november geplaatst in het verlengde van het voetpad in de Sportveldstraat.

Hierna volgt een evaluatie van deze nieuwe verkeerssituatie en zal er een definitieve beslissing genomen worden.

Gepubliceerd op dinsdag 12 november 2019 18 u.