Projectsubsidie cultuur

Erkende Buggenhoutse verenigingen die voorstellingen programmeren in GC de Pit kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning door middel van de 30%-subsidie, wanneer deze voorstelling wordt opgenomen binnen het seizoensaanbod van GC De Pit. Verenigingen mogen voor deze voorstelling geen andere subsidies ontvangen van het lokaal bestuur Buggenhout.

Voorwaarden

Volgende kosten komen in aanmerking voor het berekenen van de 30%-subsidie, mits voorleggen van de factuur:

 • Uitkoopsom, inclusief btw en eventuele partage
 • Unisono
 • Catering 

Andere voorwaarden van de 30%-subsidie:

 • Een voorstelling die wordt opgenomen in het seizoensaanbod wordt ook opgenomen in de seizoensbrochure van de vrijetijdsdienst.
 • De vereniging dient zelf ook promotie te voeren en zal hierbij het logo van het lokaal bestuur gebruiken en de samenwerking tussen de vereniging en het GC de Pit vermelden.
 • Het contract en alle praktische afspraken met de artiest worden opgevolgd door de vereniging.
 • De ticketverkoop van deze voorstelling verloopt via de vereniging zelf.

Procedure

U richt uw aanvraag aan de cultuurdienst.

Voorstellen voor de 30%-subsidie worden voorgelegd aan de programmeringscommissie die de voorstellen screent:

 • Past het voorstel binnen het seizoensaanbod van GC de Pit, naar genre, kwaliteit, timing en budget.
 • Hoe past dit voorstel binnen de regionale context. 

Bedrag

Bepalen van de tussenkomst van de 30%-subsidie:

 • De vereniging ontvangt 30% van de bewezen opbrengst.
 • De tussenkomst kan nooit meer zijn dan 1.000 euro per productie.
 • Wanneer één productie meerdere voorstellingsdagen heeft, wordt slechts één dag ondersteund.
 • Voor het berekenen van de opbrengst, bezorgt de vereniging een overzicht van de nodige stavingsdocumenten (facturen).

Deel deze pagina

woensdag 12 juni 2024