Publieke raadpleging

Het College van Burgemeester en Schepenen van lokaal bestuur Buggenhout heeft in zitting van 15 oktober 2019 de start- en procesnota’s van de gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen ‘Rustoord Heymeulen’, ‘STB Horses’ en ‘VD-V Metal’, goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een publieke raadpleging over de start- en procesnota van deze RUP’s georganiseerd dat loopt van vrijdag 25 oktober tot en met dinsdag 24 december 2019.

De start- en procesnota’s van de drie RUP’s kunnen gedurende deze periode ingekeken worden bij de dienst Omgeving, te Nieuwstraat 2 in Buggenhout of op de website van lokaal bestuur Buggenhout.

Daarnaast wordt op donderdag 21 november 2019 van 18.00 uur tot 20.00 uur een participatiemoment georganiseerd in de raadszaal van Het Gemeentehuis, Nieuwstraat 2 in Buggenhout.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot en met 24 december 2019 ingediend worden via aangetekende of gewone post aan het College van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 2 te 9255 Buggenhout. Bezwaarschriften kunnen ook digitaal doorgestuurd worden op het volgende mailadres: omgeving@buggenhout.be

Gepubliceerd op donderdag 24 oktober 2019 10 u.