Rapport en oudercontact

In het schooljaar 2020-2021 hanteren we ons nieuw uitgedokterd rapport voor de leerlingen.

Op regelmatige vaste tijdstippen bieden wij de ouders aan om in gesprek te gaan met de leerkrachten. In het begin van het schooljaar zullen de tijdstippen van de oudercontacten gecommuniceerd worden. Wij hebben een klassikaal oudercontact in de maand september. Ook bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek met de klasleerkracht.

Het is bewezen dat een grote ouderbetrokkenheid meedraagt tot een grote leerwinst bij de kinderen.

Ontdek de Pupillenfamilie

Door corona kon het klassikale oudercontact in september niet doorgaan. Op een ludieke manier stelden we u ons team voor. Miet Huysentruyt was er ook bij.

Deel deze pagina

dinsdag 9 februari 2021