Rechtspositieregeling

Specifiek in openbare besturen wordt, naast het arbeidsreglement, ook een rechtspositieregeling opgesteld. In de rechtspositieregeling kan je het volgende terugvinden: de plaatselijke voorschriften in verband met aanwervingsprocedures, functionele loopbanen, bezoldigingsregelingen, loonschalen, vergoedingen en toelagen, verloven en afwezigheden.

Hier vindt u de rechtspositieregeling voor het personeel van lokaal bestuur Buggenhout alsook een uittreksel uit de notulen van OCMW- en gemeenteraad. 

Regelgeving

  • OCMW- en gemeenteraad van 23 juni 2022. 

Deel deze pagina

maandag 27 maart 2023