Registratie stemrecht niet-Belgen

Niet-Belgische inwoners die willen stemmen, moeten zich registreren voor 1 augustus 2024 bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.

Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen(open definitie), maar niet voor provincieraadsverkiezingen of voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen (in de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel(open definitie) en in Voeren). Ze moeten zich vóór 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.???

Registeren doen niet-Belgische burgers via de inschrijvingswebsite of via een van onderstaande formulieren:

Na de registratie gaan de gemeenten na of de niet-Belgische burgers voldoen aan de specifieke kiesvoorwaarden.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft in een omzendbrief van 4 september 2017 aan de gemeenten gedetailleerde informatie gegeven over de inschrijving van niet-Belgische burgers op de kiezerslijsten. Meer informatie kan u hier terugvinden. 

Gepubliceerd op maandag 8 juli 2024 14.30 u.