Reizen, testen en certificaten

Hoe zit het nu met reizen vanaf 1 juli? We zetten even alles op een rijtje voor u.

Vertrek naar het buitenland

Het COVID-19 certificaat is al beschikbaar in België. U kan al de informatie hierover terugvinden via de volgende link

Er zijn drie types certificaten:

1. Het vaccinatiecertificaat: de persoon is volledig gevaccineerd (+ 2 weken na laatste vereiste dosis voor het vaccin)

 • Beschikbaar de ochtend na registratie van elke vaccinatie in de databank Vaccinnet. Reken hiervoor toch op een doorlooptijd van minimum 2 dagen na de dag van vaccinatie.
 • Geldig: 1 jaar na vaccinatie
 • Opmerking: Wanneer men in de afgelopen 180 dagen besmet is geweest met het COVID-virus, dan volstaat één dosis om beschouwd te worden als volledig gevaccineerd. In dit geval moet een herstelcertificaat aangevraagd worden (en afhankelijk van het land ook een vaccinatiecertificaat met één dosis).

2. Het herstelcertificaat: de persoon heeft een infectie doorgemaakt en dit werd gedocumenteerd door een PCR test

 • Beschikbaar ten vroegste 11 dagen na een positieve test
 • Geldig: vanaf 11 dagen na de test, tot 180 dagen

3. Het testcertificaat: de persoon heeft een negatieve PCR test laten afnemen maximum 72 voor aankomst

 • Beschikbaar 1,5u na registratie door labo’s in de databank van Sciensano
 • Geldig: 3 dagen na de test

De meeste EU-landen vragen om een geldige negatieve PCR-test voor te leggen. Per land gelden mogelijk andere voorwaarden; deze zijn te vinden onder de reisadviezen op de Europese website Re-open Europe (https://reopen.europa.eu/nl) of op de website van de FOD Buitenlandse zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen)

Vanaf 1 juli zal iedereen zelf een code kunnen aanmaken voor een test via de personal health viewer op http://www.mijngezondheid.be/Met deze code kan dan een afspraak worden gemaakt in ons testcentrum, via www.vehamedgaatopreis.be. Opgelet, maak tijdig uw afspraak … vol is vol. Ook voor kinderen die op hetzelfde adres wonen kan u als ouder op die manier een code aanmaken. De resultaten van de analyse zijn voor de burger beschikbaar via http://www.mijngezondheid.be/

Het COVID-certificaat zal digitaal opvraagbaar zijn via de CovidSafeBE-app en website, en op overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel of Mijn Gezondheid.

Gratis code

Testen om een vertrek op reis mogelijk te maken zijn betalend en dus ten laste van de reiziger. Testen bij een terugkeer uit een rode zone, waarvoor men een activatiecode ontvangt na het invullen van een PLF, blijven terugbetaald. Vanaf 1 juli zal iedere Belg (kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en volwassenen) die nog niet (volledig) gevaccineerd is 2 keer een gratis test kunnen laten afnemen. Hiervoor moet u een speciale code aanvragen via de personal health viewer op MijnGezondheid.be die 10 dagen geldig blijft. Met deze code kan dan een afspraak worden gemaakt in een testcentrum.

Meerderjarige kinderen moeten zelf aanmelden op een digitaal kanaal om certificaten terug te vinden.

Kinderen < 6 jaar hebben doorgaans geen certificaat nodig om te kunnen reizen, maar opgelet: landen zijn vrij om hier afwijkende regels te hanteren. Indien er een certificaat nodig is, kunnen minderjarige kinderen op mijngezondheid.be gekoppeld worden aan de toegang van de ouder of voogd. Na inloggen kan men kiezen om in naam van zichzelf aan te melden of in naam van zijn/haar kind. Daarna kan men de test- of herstelcertificaten van zijn/haar minderjarige kinderen zien.

Regels bij terugkeer naar België

1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens uw verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone: Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden. 

2. Aankomst in België als niet-inwoner

 • Aankomst vanuit groene of oranje zone: Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone: Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie: Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”): Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.
Gepubliceerd op dinsdag 29 juni 2021 8 u.