Renovatiecoaching

Krijg een volledig, energetisch verslag van uw woning. Laat u begeleiden bij energetische renovaties alsook bij het aanvragen van allerhande premies.

Voorwaarden

1. Inschrijven voor renovatieadvies op maat

Om duurzaam en slim te verbouwen, is objectief advies van een onafhankelijk expert geen overbodige luxe. Er zijn een heleboel beslissingen te nemen wanneer u gaat verbouwen, zeker als u het op een duurzame manier wilt doen. Een eerste belangrijke stap is dus om een overzicht te krijgen van welke werken u best laat uitvoeren. Daar kan het gratis renovatieadvies op maat u alvast op weg helpen. Inschrijven voor dit renovatieadvies kan online via www.bouwwijs.be.

Na uw aanmelding neemt een medewerker van de MilieuAdviesWinkel binnen drie werkdagen contact op met u om een plaatsbezoek in te plannen. Dit advies is gratis en u krijgt een uitgebreid verslag achteraf. De info uit dat verslag kan u gebruiken indien u zou overgaan tot effectieve renovatiewerken. 

2. Renovatieadvies op maat door adviseur MAW

Het plaatsbezoek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Er wordt prioritair aandacht gegeven aan duurzame ingrepen. Welke renovatie-ingrepen zijn aangewezen om uw woning klaar te stomen voor de toekomst? Het advies gaat van isolatie over duurzame verwarmingstechnieken tot hemelwatergebruik. Daarnaast gaat de adviseur ook in op uw vragen, geeft hij richtprijzen mee en stelt hij een stappenplan met prioriteiten op (welke zaken pakt u best vandaag al aan).

In de rand wordt er ook gekeken naar woningkwaliteit o.a. is er een vochtprobleem, is de elektriciteit veilig, is de verwarming in orde, enz.

Op het einde van het plaatsbezoek geeft u te kennen of:

  • u interesse hebt voor begeleiding door een BENOvatiecoach;
  • u nog twijfelt over begeleiding door een BENOvatiecoach;
  • u blij bent met het bezoek/verslag maar op dit moment geen begeleiding wenst.

3. Adviesverslag van MAW

Ongeveer één week na het bezoek van de renovatieadviseur ontvangt u een uitgebreid adviesverslag. In het verslag vindt u het stappenplan met de renovatie-ingrepen voor uw woning die al besproken werden. Voor elke stap wordt de prioriteit van de ingreep aangegeven en krijgt u een persoonlijk advies en inschatting van de kosten. Op die manier kan u alles nog eens rustig nalezen en bekijken wat u met uw budget kan opstarten.

Het verslag is inbegrepen bij het renovatieadvies op maat. Bovendien is dit alles vrijblijvend: u bent niet verplicht om na dit advies ook effectief over te gaan tot uitvoering van één of meer renovatiewerken.

4. Begeleiding en ontzorging door Energiehuis BEA (BENOvatiecoach)

Gaf u te kennen interesse te hebben voor opvolging of nog te twijfelen dan wordt u binnen de week opgebeld door de BENOvatiecoach van Energiehuis BEA om verder concreet af te spreken. Wenst u alsnog geen begeleiding, dan staat het u nog steeds vrij om dat te melden.

Gaf u aan blij te zijn met het bezoek/verslag en de technische fiches maar stapt u (nog) niet in het traject dan wordt u opgebeld door je lokaal bestuur om te vragen of er onduidelijkheden zijn of waarom u twijfelt. Na dit gesprek sluist u alsnog door naar een BENOvatiecoach of wordt alles administratief afgesloten.

5. Start renovatietraject met begeleiding

Hebt u besloten om in te gaan op de begeleiding en ontzorging van Energiehuis BEA gedurende de renovatiewerken? Dan starten deze nu. De BENOvatiecoach van Energiehuis BEA zal u helpen en ondersteunen van begin tot eind van de renovatiewerken en zelfs erna. De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk telefonisch, via videogesprek of mail, indien nodig komt de BENOvatiecoach ook nog op huisbezoek. 

6. Aanvraag premies

De overheid voorziet naast de begeleiding door een BENOvatiecoach ook heel wat financiële stimuli om uw investeringen voor energiebesparende renovatiewerken te bekostigen: premies en subsidies via de netbeheerder, een totaalrenovatiebonus, een vermindering van de onroerende voorheffing enz. De BENOvatiecoach staat u bij om na de oplevering van de werken ook de eventuele premies aan te vragen waarvoor u in aanmerking komt.

Procedure

1) U schrijft u in:

2) U gaat al dan niet akkoord met de groepsaankoop en schakelt al dan niet over naar de winnaar van de groepsaankoop. Overstappen kan nog tot 30 april 2020.

Deel deze pagina

dinsdag 16 april 2024