Resultaten Gemeente-Stadsmonitor

De resultaten van de Gemeente-Stadsmonitor zijn bekend. Vooral op het vlak van groen scoort onze bosgemeente goed. Zo is 93% tevreden over de hoeveelheid groen in de gemeente.

Meer dan 150.000 Vlamingen namen in het najaar van 2020 deel aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Ze gaven hun mening over allerlei thema’s die spelen op lokaal niveau: van woonomgeving via mobiliteit naar samenleven, klimaat en cultuur. Er werd gepeild naar tevredenheid, participatie en gedrag. Deze resultaten werden gebundeld met data uit andere bronnen. Hieronder kan u een kort overzicht vinden. U kan de volledige gemeentescan nalezen via deze link.

Lokaal bestuur

Onze dienstverlening onderging in 2019 een metamorfose met een vernieuwd Gemeentehuis en een nieuwe aanpak. Het was even wennen maar een jaar later geeft 66% aan tevreden te zijn over de digitale dienstverlening. 69% is tevreden over de loketvoorzieningen. 60% van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd. Bijna 1 op 3 geeft aan vertrouwen te hebben in het lokaal bestuur, dat loopt ongeveer gelijk met het Vlaams gemiddelde.

Bevolking

Buggenhout telt 14.662 inwoners. Vooral de bevolkingsgroep van 20 tot 59 jaar is sterk vertegenwoordigd met 51%. Onze gemeente telt 6.220 huishoudens waarvan het grootste deel bestaat uit huishoudens van 2 personen (37%). 78,8% heeft een job.

Armoede

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner ligt met 21.897 euro net iets hoger dan het Vlaams gemiddelde van 20.236 euro. Het armoederisico ligt ook lager dan het Vlaams gemiddelde. Op het vlak van betalingsachterstand, subjectieve armoede en betalingsmoeilijkheden scoren we ook beter. De kinder- en jongerarmoede is volgens Kind en Gezin de helft minder (7,3%) dan het Vlaams gemiddelde van 14%.

Mobiliteit

Buggenhout wil zich profileren als fietsgemeente. Er werd flink geïnvesteerd in infrastructuur en voorzieningen voor de fietser. Het is dan ook fijn om te zien dat de Buggenhoutenaar zich vaker dan het Vlaams gemiddelde verplaatst met de fiets. Vooral de verplaatsingen in vrije tijd scoren goed met 47%. De fietspaden moeten nog aangepakt worden want daar scoren we slechts 29%. Qua fietsenstallingen (35%) en parkeerplaatsen (63%) zitten we hoger dan het gemiddelde.

Onderwijs

Onze gemeente heeft een uitgebreid scholenaanbod. Maar liefst 92% van de bevraagden zijn tevreden over de onderwijsvoorzieningen. Daarmee scoren we beter dan het gemiddelde.

Wonen

77% woont graag in zijn of haar buurt en maar liefst 91% is blij met zijn of haar woning. Buggenhout zit met een bevolkingsdichtheid van 572 inwoners per km² boven het gemiddelde. Huizen nemen 83,8% in terwijl de gemeente uit 14% appartementen bestaat. Er is voldoende ruimte voor groen en die groenvoorzieningen worden druk bezocht door de eigen inwoners (95%). Buggenhout scoort met speelvoorzieningen, plekken voor opgroeiende jeugd, rustplekken en ontmoetingsplaatsen. 89% woont graag in de gemeente.

Samenleven

54% geeft aan te kunnen rekenen op een sterk sociaal weefsel in de buurt. Dat is beter dan het gemiddelde van 47%. Ook het contact in de buurt scoort goed met 85%. Het verenigingsleven bloeit want de actieve betrokkenheid en participatie in het verenigingsleven ligt hoger dan het gemiddelde. De criminaliteitsgraad ligt lager dan het gemiddelde maar toch geeft 5% aan zich onveilig te voelen.

Klimaat, milieu en natuur

Er is een CO²-uitstoot door verwarming van de huishoudens van 4,2 ton per huishouden. Buggenhout telt 4,1 laadpalen per 10.000 inwoners wat lager is dan het Vlaams gemiddelde van 6,3. Buggenhout staat bekend als de bosgemeente. De voorbije jaren werd er ook optimaal ingezet op het vergroenen van bepaalde buurten en een groenaanpak op maat. Dat loont want op het vlak van groen bezetten we in totaal 82% van de totale oppervlakte met groen. Het Vlaams gemiddelde is daar slecht 74,9%.

Zorg en gezondheid

84% van de inwoners geeft aan gelukkig te zijn. Dat is exact het Vlaams gemiddelde. De voorzieningen qua kinderopvang worden gewaardeerd door 80%. Ook de oudervoorzieningen scoren goed met 85%. Het aantal mantelzorgers in onze gemeente bedraagt 51%.

Cultuur en vrije tijd

Onze vrijetijdsafdeling probeert een zo uitgebreid mogelijk aanbod te voorzien en dat loont. Maar liefst 91% looft de bibliotheekvoorzieningen en de cultuurvoorzieningen kunnen 75% bekoren. 73% is tevreden over de jongerenvoorzieningen en 67% is tevreden over de activiteiten voor ouderen. Domper op de feestvreugde zijn de uitgaansgelegenheden want daar zitten we met 54% onder het Vlaams gemiddelde. Het verenigingsleven daarentegen is wel bruisend. Qua aantal sportclubs en sportinfrastructuur zitten we boven het gemiddelde en 87% geeft aan tevreden te zijn over de sportvoorzieningen.

Economie

Vooral de vestigingen van de tertiaire sector (dienstensector) scoren goed met 56,9%. Qua tewerkstelling tellen we 55,3 jobs per 100 inwoners wat lager is dan het gemiddelde van 78,9 jobs per 100 inwoners. 85% geeft aan te winkelen in eigen gemeente terwijl 90% ook in een andere gemeente winkelt. Er is ontevredenheid over de shopping- en winkelvoorzieningen want daar scoren we slechts 45%.

Gepubliceerd op dinsdag 22 juni 2021 19.30 u.