Retributie administratie

Er wordt voor een termijn startend van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen.

Procedure

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de aanvraag indient en moet contant betaald worden bij de aanvraag met geld of via Bancontact.

Bedrag

Fotokopieën zwart/wit

  • 0,10 euro per blad din a4
  • 0,30 euro per blad din a3

Fotokopieën kleur

  • 0,50 euro per blad

Buggenhoutse verenigingen lid van de Verenigingenraad: in de Bibliotheek

Fotokopieën zwart/wit

  • 0,05 euro per blad din a4
  • 0,15 euro per blad din a3

Fotokopieën kleur

  • 0,25 euro per blad

 

Bezorgen van briefwisseling op basis van de gegevens van de bevolkingsregisters

  • per gepresteerd uur: 30 euro; elk begonnen uur geldt voor een volledig uur
  • per gebruikte gemeentelijke briefomslag: 0,11 euro
  • de portkosten

Regelgeving

 Gemeenteraad 27 oktober 2016

 

Deel deze pagina

zondag 18 februari 2018