Retributie Begraafplaatsen

Er wordt voor een periode met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd op grafconcessies, nisconcessies, urnenvelden, naamplaatjes en ontgravingen.

Voorwaarden

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de aanvraag indient. Het verzoek tot betaling wordt verstuurd door de financiële dienst en kan betaald worden via overschrijving.

Bedrag

Grafconcessies
De tarieven van de grafconcessies worden als volgt vastgelegd:
 
Voor nieuwe concessieaanvragen voor een concessietermijn van 25 jaar:

 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 1 persoon: 600 euro
 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 2 personen: 1200 euro
 • een perceel grond van 2m² met kelder voor 2 personen: 1500 euro
 • een perceel grond van 4m² met kelder voor 3 of 4 personen: 2300 euro
  in deze prijzen is de levering van de grafkelder niet inbegrepen.

Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 25 jaar:

 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 1 persoon: 600 euro
 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 2 personen: 1200 euro
 • een perceel grond van 2m² met kelder voor 2 personen: 1500 euro
 • een perceel grond van 4m² met kelder voor 3 of 4 personen: 2300 euro

Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 10 jaar:

 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 1 persoon: 240 euro
 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 2 personen: 480 euro
 • een perceel grond van 2m² met kelder voor 2 personen: 600 euro
 • een perceel grond van 4m² met kelder voor 3 of 4 personen: 920 euro

Voor personen niet-opgenomen in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen worden deze tarieven verdubbeld.


Nisconcessies
De tarieven van de nisconcessies worden als volgt vastgesteld:

 • Voor nieuwe concessieaanvragen voor een concessietermijn van 25 jaar: een nis in het columbarium voor 1 of 2 perso(o)n(en): 800 euro
 • Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 25 jaar: een nis in het columbarium voor 1 of 2 perso(o)n(en): 800 euro
 • Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 10 jaar: een nis in het columbarium voor 1 of 2 perso(o)n(en): 320 euro

Voor personen niet-opgenomen in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen worden deze tarieven verdubbeld.
 

Het urnenveld
De tarieven van de concessies in het urnenveld worden als volgt vastgesteld:

 • Voor nieuwe concessieaanvragen voor een concessietermijn van 25 jaar: een urnenbegraafplaats voor 1 of 2 perso(o)n(en) : 800 euro
 • Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 25 jaar: een urnenbegraafplaats voor 1 of 2 perso(o)n(en): 800 euro
 • Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 10 jaar: een urnenbegraafplaats voor 1 of 2 perso(o)n(en): 320 euro


Voor personen niet-opgenomen in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen worden deze tarieven verdubbeld.


De asverstrooiing is gratis voor inwoners en voor niet-inwoners.
 


Naamplaatje op de herdenkingszuilen van de strooiweiden:
 
Op de strooiweiden van de kerkhoven werden er herdenkingszuilen geplaatst. De nabestaanden kunnen verzoeken een naamplaatje op de herdenkingszuil te plaatsen.
 
De retributie wordt vastgesteld op 15 euro/naamplaatje en is verschuldigd door de aanvrager. Het bedrag omvat tevens de gravering en plaatsing.

Regelgeving

Gemeenteraad 29 augustus 2013, 18 december 2014 en 17 december 2015

Uitzonderingen

Overwegende dat begravingen met kelder niet meer voorzien worden, maar dat enkel de momenteel aangelegde grafkelders nog in gebruik zullen genomen worden.
Aan artikel 2 § 3 van het gemeenteraadsbesluit houdende Bevolk. 03 - Retributie op grafconcessies, nisconcessies, urnenvelden, naamplaatjes en ontgravingen wordt de tekst “Dit tarief wordt niet meer toegepast nadat de laatste kelder werd ingenomen” toegevoegd aan de tarieven voor een perceel grond van 2m² met kelder voor 2 personen en voor een perceel grond van 4m² met kelder voor 3 of 4 personen.

Deel deze pagina

donderdag 6 september 2018