Rioolrenovatie Genthof

Door relining-werken aan het Genthof zal een deel van de Mandekensstraat afgesloten zijn op 10 augustus. Een omleiding is voorzien.

mob

Onder het wegdek van het lokaal bestuur Buggenhout ligt een volledig stelsel van rioolbuizen dat zorgt voor de afvoer van het afval- en regenwater. Het lokaal bestuur Buggenhout werkt samen met FARYS voor het beheer van deze riolen. Eind mei hebben wij de bestaande gemeentelijke riool van de Genthof deels gerenoveerd. Er rest ons nog enkel het verbindingstracé te renoveren met de riolering van de Mandekensstraat. Dit rioolstelsel bevindt zich in het midden van het kruispunt. De renovatiewerken gebeuren zonder graafwerken en zonder opbraak van het wegdek. Deze werken zijn ingepland in de week van 10 augustus 2020. Tijdens deze werken wordt er rekening gehouden met de wettelijke maatregelen in kader van het COVID-19, alsook met de weersomstandigheden.

De planning van de werken ziet er als volgt uit:

  1. De voorbereidende werkzaamheden, het klaarzetten van de rioolstrengen (reinigen, uitfrezen van de obstakels, verwijderen wortelgroei, camera-inspecties en inmeten van de riool) worden vooraf uitgevoerd. Deze werken gebeuren vanuit een mobiele unit en hebben geen invloed op het doorgaand verkeer.
  2. Voor de eigenlijke vernieuwing van de bestaande riool wordt een zogenaamde CIPP Lining Techniek (relining) toegepast. Een nieuwe buis wordt ter plaatse aangebracht in de bestaande riolering, zodat deze achteraf weer zo goed als nieuw is. De levensduur van de riolering wordt hiermee met 50 jaar verlengd. Met deze techniek zijn graafwerken niet nodig, wat de hinder voor de omwonenden en het verkeer in belangrijke mate beperkt. Wij plannen de werkzaamheden op maandag 10 augustus 2020 – duurtijd van de interventie: één volledige werkdag. De planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en/of bepaalde technische vereisten. Indien deze interventie wordt verdaagd, op een later tijdstip in die week, dan wordt u hiervan in kennis gebracht via de verschillende infokanalen. Wij doen er in elk geval alles aan om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen.
  3. Aansluitend zijn er nog enkele werkzaamheden voor de afwerking van het rioleringsstelsel, die minimale hinder zullen veroorzaken en geen impact hebben op de lozing van uw afvalwater.

 De ‘relining-werken’ gebeuren via een mobiele opstelling rondom de inspectiekamers. De rijbaan van de Mandekensstraat wordt voor één volledige werkdag volledig afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsen. Dit staat gepland op 10 augustus maar kan met één werkdag verschoven worden door technische omstandigheden. Het doorgaande verkeer in Genthof en de toegankelijkheid voor de bedrijven blijven steeds gewaarborgd tijdens de werken. Het verkeer komende vanuit Genthof kan enkel via de richting Mechelen de Mandekensstraat verlaten. Er is een omleiding voorzien via de N17 (Baasrode). De Mandekensstraat zal worden afgesloten voor alle verkeer tussen de Rosstraat in Dendermonde en de Beukenstraat in Buggenhout. Het zwaar verkeer komende van de industriezone “Hoogveld” richting Mechelen wordt ter hoogte van de afslag met de Mandekensstraat, juist voorbij de overweg (silo’s Interbeton), omgeleid via de Baasrodestraat, de N47 richting Dendermonde en zo via de Rijksweg N41 terug naar de N17.

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer dan Farys via het algemeen nummer 078 35 35 99, op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur of via www.farys.be/contact.

Gepubliceerd op woensdag 29 juli 2020 9.30 u.