Rivierpark Scheldevallei stap dichter bij erkenning als Nationaal Park

Tien kandidaten dienden bij de Vlaamse regering hun kandidatuur in voor een ondersteuning om door te groeien naar een Nationaal Park. Rivierpark Scheldevallei is één van de zes geselecteerden.

De Scheldevallei is met de getijdennatuur langs de Schelde en haar zijrivieren de enige riviernatuur bij de resterende kandidaten. Midden 2023 zal de Vlaamse regering maximaal vier Nationaal Parken erkennen uit de overgebleven deelnemers.

Vlaanderen heeft de ambitie vier Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten. De klemtoon ligt hier op natuur en biodiversiteit, de unieke belevingswaarde en de erfgoedwaarde. Een jury beoordeelde de voorbije maanden of de tien ingediende kandidaturen aan alle selectievoorwaarden voldeden, waaronder dus ook het dossier van Rivierpark Scheldevallei.

De zes geselecteerde kandidaten starten aan een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook ondersteuning. Op het einde van dit begeleidingstraject is het terug aan de jury. Maar een voldoende score op alle criteria zal geen zekerheid geven, aangezien maximaal vier Nationale Parken worden erkend. Indien meer parken voldoen, zal de rangschikking doorslaggevend zijn.

Gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022 14 u.