Regionaal Landschap en Onroerend Erfgoed Schelde-Durme

De vereniging heeft tot doel het natuurlijk patrimonium - natuur, landschap en erfgoed - in te richten, te beheren, te ontwikkelen en te bevorderen zodat er een doeltreffend ruimtelijk, natuur-, milieu- en erfgoedbeleid wordt ontwikkeld. De vereniging heeft eveneens tot doel het cultureel patrimonium doeltreffend te ontwikkelen. De vereniging wil de toegankelijkheid van het natuurlijk en cultureel patrimonium op passende wijze stimuleren en ontsluiten via toeristische, recreatieve en educatieve maatregelen om de streekidentiteit en de socio-economische belangen van de streek te behouden en te versterken. De vereniging stimuleert en co├Ârdineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.

U kan de statuten in bijlage raadplegen.

Vertegenwoordiging lokaal bestuur:

RLSD

  • Vertegenwoordiger AV en BAV: Geert Hermans
  • Plaatsvervanger AV en BAV: Geert Mannaert

Onroerend erfgoed

  • Stemgerechtigd lid raad van bestuur: Geert Mannaert
  • Plaatsvervangend stemgerechtigd lid: Geert Hermans
  • Stemgerechtigd lid raadgevende stem raad van bestuur: Kris Van Den Berge
  • Plaatsvervanger stemgerechtigd lid raadgevende stem raad van bestuur: Bea Van den Broeck

Deel deze pagina

dinsdag 21 februari 2023