RUP Heymeulen, STB Horses en V-DV Metal

RUP Heymeulen, STB Horses en V-DV Metal

Het College van Burgemeester en Schepenen van lokaal bestuur Buggenhout heeft in zitting van 15 oktober 2019 de start- en procesnota’s van de gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen ‘Rustoord Heymeulen’, ‘STB Horses’ en ‘VD-V Metal’, goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werd een publieke raadpleging over de start- en procesnota van deze RUP’s georganiseerd dat liep van vrijdag 25 oktober 2019 tot en met dinsdag 24 december 2019.

De scopingsnota's werden door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd in de zitting van 30 juni 2020. De volgende stap betreft het opmaken van het voorontwerp RUP.

De relevante documenten en de resultaten van het participatiemoment kunnen op deze pagina geraadpleegd worden.

Deel deze pagina

donderdag 2 juli 2020