RUP Heymeulen, STB Horses en V-DV Metal

RUP Heymeulen, STB Horses en V-DV Metal

Het College van Burgemeester en Schepenen van lokaal bestuur Buggenhout heeft in zitting van 15 oktober 2019 de start- en procesnota’s van de gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen ‘Rustoord Heymeulen’, ‘STB Horses’ en ‘VD-V Metal’, goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werd een publieke raadpleging over de start- en procesnota van deze RUP’s georganiseerd dat liep van vrijdag 25 oktober 2019 tot en met dinsdag 24 december 2019.

De scopingsnota's werden door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd in de zitting van 30 juni 2020. Daarna werd het voorontwerp opgemaakt hetgeen voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 4 juni 2021. Momenteel wordt het openbaar onderzoek georganiseerd, hetgeen loopt van 6 september 2021 tot en met 5 november 2021.

De RUP's werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout op 24 maart 2022. RUP Heymeulen werd echter geschorst bij besluit van de provincie Oost-Vlaanderen op 10 juni 2022.

De relevante documenten kunnen op deze pagina geraadpleegd worden of via volgende website: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht

Deel deze pagina

dinsdag 19 juli 2022