Sanering Alvatsite van start gegaan

De saneringswerken aan de Alvatsite, een verlaten en onbenut industrieterrein van 4,6 hectare groot, zijn van start gegaan. Als eerste ging de schoorsteen tegen de vlakte.

De site Alvat in Buggenhout ligt aan de Schelde en grenst aan het woongebied 'Oude Briel'. In het verleden werden op de bedrijfsterreinen gebruikte vaten gereinigd en klaargemaakt voor hergebruik. Alvat nv ging in december 1995 in faling.

In 2019 verwierf OVAM de site voor een symbolische euro. De eerste stap is de sloop van de aanwezige gebouwen. Die zijn in zeer slechte staat en bevatten asbestcement. De sloopwerken zullen ongeveer 3 maanden duren. Eerst zal alle asbest voorzichtig en oordeelkundig verwijderd en afgevoerd worden. Daarna zal de rest van de gebouwen worden afgebroken. De sloop zal zo selectief mogelijk gebeuren zodat alle verschillende afvalstromen netjes apart kunnen worden verzameld. De afvalstromen van de sloop zullen zoveel mogelijk gerecycleerd worden. Om onnodig transport te vermijden, zal het propere puin ter plaatse gebroken en op het terrein opgeslagen worden. Dat puin kan later gebruikt worden bij de herontwikkeling.

Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk welke invulling de site na de bodemsanering zal krijgen. Dat zal vastgelegd worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Lokaal bestuur Buggenhout zal hiervoor de nodige initiatieven nemen, in samenspraak met de OVAM en alle andere relevante partijen.

De foto's van de afbraak van de schoorsteen zijn hier te bekijken. Meer weten? Neem dan een kijkje op https://www.ovam.be/buggenhout-alvat.

Gepubliceerd op vrijdag 2 april 2021 17 u.