Sociale contacten

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten. Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:

 • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
 • Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
 • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Uw duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’.

Vanaf 8 maart kan men elkaar met 10 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:

  • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
  • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds

Deel deze pagina

maandag 8 maart 2021