Sportdienst

De sportdienst maakt deel uit van de afdeling Vrije Tijd en beheert de sportinfrastructuur in GC De Pit. De sportfunctionaris leidt deze dienst en werkt een evenwichtig sportbeleid voor de gemeente uit. Deze dienst promoot de sportbeoefening bij alle bevolkingsgroepen en organiseert onder andere sportkampen, de gemeentelijke sportdag, de G-sportdag, de scholenveldloop, tai-chi lessen en verschillende sportdagen in samenwerking met de burensportdienst Schelde-Durme en Sport Vlaanderen.

Ook het instructiezwembad en de openluchtsportterreinen vallen onder de verantwoordelijkheid van de sportdienst. Indien u sportinfrastructuur wil boeken, dient u dat via de Vrijetijdsbalie te doen. Daarnaast ondersteunt deze dienst, met advies van de sportraad, het lokaal sportgebeuren en verdeelt jaarlijks subsidies onder erkende sportverenigingen.