Sportdienst

De afdeling Vrije Tijd is gehuisvest in GC De Pit en omvat:

  • cultuur en evenementen
  • jeugd
  • sport
  • toerisme

De vrijetijdsbalie omvat de diensthoofden, administratieve medewerkers en de techniekers. De medewerkers staan in voor het verhuren van de theaterzaal en vergaderzaal in GC De Pit, de molenaarswoning, de Orangerie, het gemeentehuis in Opdorp, het paleis, de raadzaal in het Gemeentehuis ( enkel voor tentoonstellingen) en de nodige sportinfrastructuur. Indien u meer informatie wenst over de verschillende diensten kan u bij de vrijetijdsbalie terecht. U kan er ook terecht voor toeristische brochures.

De dienst cultuur staat onder leiding van de cultuurbeleidscoördinator en heeft een aantal culturele adviesorganen zoals de cultuurraad, de raad van beheer en de programmeringscommissie. Jaarlijks verdeelt de cultuurdienst subsidies onder de cultuurverenigingen. De cultuurdienst maakt deel uit van het samenwerkingsverband Cultuurdijk.

De evenementencoördinator valt onder de verantwoordelijkheid van de cultuurbeleidscoördinator en houdt zich bezig met de organisatie van de gemeentelijke evenementen. Zij regelt de praktische zaken van o.a. de 11-juli viering, de kermis in het centrum en in Opstal, de jaarmarkt in Opdorp en de zomerse donderdagen. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor IkOrganiseer, een handige tool om de aanvragen voor evenementen te coördineren.

De jeugdconsulente is het aanspreekpunt voor kinderen en jongeren en werkt rond alles wat voor hen belangrijk is. U kan de taken van de jeugddienst onderverdelen in drie grote pijlers: jeugdbeleid ondersteunen, inspraak en participatie verzorgen en het sturen van netwerken. Voor kinderen is er het Jeb’ke en Speelplein Spelemee . De iets oudere jeugd kan terecht in jeugdhuis BOBO. De jeugdconsulent ondersteunt deze initiatieven op administratief en pedagogisch vlak. Jaarlijks organiseert de jeugddienst de buitenspeeldag.

De sportfunctionaris maakt deel uit van de afdeling Vrije Tijd en beheert de sportinfrastructuur in GC De Pit. De sportfunctionaris werkt een evenwichtig sportbeleid uit. Deze dienst promoot de sportbeoefening bij alle bevolkingsgroepen en organiseert onder andere sportkampen, de gemeentelijke sportdag, de G-sportdag, de scholenveldloop, tai-chi lessen en verschillende sportdagen in samenwerking met de burensportdienst Schelde-Durme en Sport Vlaanderen. Ook het instructiezwembad en de openluchtsportterreinen vallen onder de verantwoordelijkheid van de sportdienst. Daarnaast ondersteunt deze dienst, met advies van de sportraad, het lokaal sportgebeuren en verdeelt jaarlijks subsidies onder erkende sportverenigingen.