Start werken Krapstraat

Op maandag 15 november start de eerste fase van de rioleringswerken Krapstraat – Breemstraat in Buggenhout. Deze eerste fase duurt tot eind februari 2022.

Deze fase omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in Visgracht, de aanleg van een buffergracht, de bouw van een pompstation en de aanpassing van het grachtenstelsel tussen Visgracht en de Kuipstraat. In Visgracht wordt de wegenis nadien terug aangelegd.

Voor de uitgebreide riolerings- en wegenwerken in de Krapstraat, de Breemstraat, de Beukenstraat, de Kuipstraat, Visgracht, Lindebos, Hofkwartier, Dreef en Rauwenbos slaan lokaal bestuur Buggenhout, Farys en Aquafin de handen in elkaar De werken starten op maandag 15 november en duren tot het voorjaar van 2023. Om de hinder voor de omwonenden in de tijd te beperken, verlopen de werken in verschillende fases.

In de vermelde straten komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Het grachtenstelsel van Visgracht tot Kuipstraat wordt volledig aangepast en de Krapstraat wordt veiliger ingericht, onder meer met een fietspad in beide richtingen. Ook het kruispunt Krapstraat – Hanenstraat – Hauwerstraat – Beukenstraat wordt aangepast.

Omleiding voor fietsers

In de eerste fase, Visgracht en het grachtenstelsel, blijft de hinder eerder beperkt. Omdat veiligheid primeert, wordt voor fietsers een omleiding voorzien langs de Lijnsebossen, Molenstraat, Korte Dreef en Dreef (zie plan). Zo moeten ze niet tussen het zware werfverkeer slalommen.

Waarom deze werken?

Vandaag ligt in alle betrokken straten een gemengde riolering. Regen- en afvalwater worden in één buis afgevoerd naar de Meerputbeek. Met dit project wordt het propere regenwater zoveel mogelijk ter plaatse gehouden om te infiltreren of het wordt vertraagd afgevoerd langs het grachtenstelsel. Eens de werken zijn uitgevoerd, gaat het afvalwater van een 300-tal woningen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dendermonde. Daar stroomt het gezuiverde afvalwater in de waterloop.

Meer informatie over de werken

Surf naar www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werken-we/22856

Inwoners van Buggenhout die vragen hebben, kunnen terecht bij het Aquafin contactcenter: 03 450 45 45 of contact@aquafin.be (op werkdagen van 8 tot 17 uur).

Gepubliceerd op dinsdag 9 november 2021 10 u.