Starterspremie

Met de starterspremie wil het lokaal bestuur nieuwe handelszaken aantrekken in de afgebakende winkelgebieden in het centrum van Buggenhout, alsook in Opdorp en Opstal. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de aanvrager één van volgende activiteiten uitoefenen als hoofdactiviteit volgens de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen:

 • detailhandel.
 • eet- en drinkgelegenheid of verschaffen van accommodatie (horeca).

De handelszaak is gericht op particuliere verkopen en de commerciële ruimte is vrij toegankelijk voor het publiek en minimaal 5 dagen per week geopend.

Voor deze premie komen niet in aanmerking:

 • alle verkooppunten of filialen van detailhandel-ketens;
 • automatenshops, gok- en speelzalen, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, shisha-bars, dancings, lunaparken, privéclubs, escortediensten;
 • vrije en intellectuele beroepen of kantoorfuncties: architecten, notarissen, dokters, tandartsen, boekhouders, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars, interim- en vastgoedkantoren of bank- en beleggingsproducten;
 • handelszaken die ontstaan door loutere wijziging van de rechtsvorm van een reeds bestaande handelszaak.

Procedure

 1. U vult het aanvraagformulier in.
 2. De aanvraag dient naast het aanvraagformulier ook volgende documenten te bevatten:
  - Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier door de aanvrager.
  - Kopie van de inschrijving in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen.
  - Bewijs van inschrijving bij een sociaal verzekeringskas voor een zelfstandig hoofdberoep.
  - Een kopie van de vergunningen afgeleverd door het lokaal bestuur en de toelating FAVV voor een horecazaak.
  - Bewijsstukken tot staving van een investering in het nieuwe handelspand (totaal aan facturen van minimum 5000 euro exclusief BTW, contracten, kopie van huurovereenkomst/notariële koopakte van het handelspand.
 3. U verzendt uw aanvraag met de nodige formulier naar het lokaal bestuur Buggenhout t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 2 te 9255 Buggenhout. Deze aanvraag moet worden ingediend binnen de 3 maanden na datum waarop de uitbating is van start gegaan.
De dossiers van aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het goedgekeurde krediet. De subsidie wordt verleend na onderzoek van alle noodzakelijke schriftelijke documenten.

Deel deze pagina

woensdag 8 november 2023