Stek92

Op 1 januari 2023 fusioneerden De Volkswoningen, Volkswelzijn en SVK Woonaksent uit Dendermonde en Hulp in Woningnood uit Berlare tot een nieuwe woonmaatschappij: stek92.

Die fusie kwam er naar aanleiding van een decreet van de Vlaamse Regering. Dat stelde dat vanaf 1 januari 2023 alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor moeten vormen, met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert vanaf nu in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied, dat vastgelegd werd door de lokale besturen.

Vertegenwoordiging lokaal bestuur:

  • Vertegenwoordiger AV en BAV: Geert Mannaert
  • Plaatsvervanger AV en BAV: Dirk Stallaert
  • 1e bestuurder: Bea Van den Broeck (voorkeur), Pierre Claeys (alternatief)
  • 2e bestuurder: Dirk Van Mulders (voorkeur), Rita de Maeyer (alternatief)

Deel deze pagina

vrijdag 17 februari 2023