Stemplichtvoor 16-18 jarige Belgen

In 2024 verandert er wat op vlak van de verkiezing van het Europees parlement voor jongeren.

In een arrest van 21 maart 2024 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de minderjarigen aan de stemplicht onderworpen zullen moeten worden op 9 juni 2024.

Het gaat hier om:

  • de Belgische 16- en 17-jarigen in België,
  • de niet-Belgische 16- en 17-jarige EU-onderdanen die in een Belgische gemeente als kiezer zijn ingeschreven,
  • en Belgische 16- en 17-jarigen in het buitenland voor zover ze als kiezer ingeschreven zijn in een consulaire beroepspost, met uitzondering van de 16- en 17-jarigen die in een land wonen waar ze eveneens genieten van stemrecht voor het Europees parlement. Dit is het geval in Duitsland, Malta, Griekenland en Oostenrijk. Die jongeren kunnen er immers ook voor opteren om in hun land van verblijf te stemmen voor het Europees parlement, en worden bijgevolg niet automatisch op de Belgische kiezerslijst opgenomen.

In de praktijk zullen de minderjarigen automatisch op de kiezerslijsten worden geplaatst, en zullen ze worden opgeroepen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024 via een oproepingsbrief, net zoals de meerderjarigen.

Gepubliceerd op maandag 25 maart 2024 8.30 u.