Stormschade?

Het afgelopen weekend raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Momenteel wordt er onderzocht of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp.

De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan het Vlaams Rampenfonds melden dat ze getroffen werden. Op basis hiervan worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Daarna kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Gemeente Buggenhout zal een aanvraag indienen maar daarom willen wij al een eerste raming van de schade opstellen. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis “eenvoudige risico’s”.

U dient uw schade zo snel mogelijk aan te geven via ingrid.olbrechts@buggenhout.be zodat wij de procedure kunnen opstarten.

Gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019 9.24 u.