Straatanimatie en straatmuzikanten - vergunning

Voor straatanimatie hebt u een vergunning nodig om (muziek) op straat te spelen. U mag als straatmuzikant ook niet eender waar op straat spelen.

Procedure

U dient een schriftelijke aanvraag in bij de vrijetijdsdienst om een toelating te verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen. Dit kan via mail, naar vrijetijd@buggenhout.be of u kan het ook schriftelijk indienen bij de vrijetijdsbalie, Platteput 16 9255 Buggenhout.

Deel deze pagina

woensdag 31 mei 2023