Subsidie voor erkende sportverenigingen

Elke erkende sportvereniging in Buggenhout heeft recht op een werkingssubsidie voor het afgelopen werkingsjaar. Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan erkende sportorganisaties voor het organiseren van kwaliteitsvolle sportbeoefening volgens onderstaand reglement. Deze subsidies zijn enkel voorzien voor sportverenigingen, die door het lokaal bestuur erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenning voorwaarden.

De erkende sportverenigingen die subsidie ontvangen dienen, indien de gemeente hierom verzoekt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van gemeentelijke subsidies, verantwoording af te leggen omtrent de besteding van de ontvangen subsidies. Deze wet stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend, namelijk een kwalitatief sportaanbod eigen aan de intrinsieke opdracht van de sportvereniging.

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. Een sportvereniging die ophoudt met bestaan, kan géén subsidies meer ontvangen. Via onderstaande bijlagen kan u het reglement, de aanvraagprocedure en de erkenningsvoorwaarden downloaden.

Erkende sportverenigingen in Buggenhout

 • Krachtbalclub 't Klaverken
 • Volleybalclub D'Erretitsen
 • Kaatsclub Buggenhout-Opstal
 • FC Briel
 • Turnvereniging Nut & Vermaak
 • KBC Opstal
 • De Bergpallieters
 • Handbalclub Elita Buggenhout
 • Rangers Opdorp
 • Judoschool Ippon
 • TGV Opstal
 • Zwemclub Krokkebaas
 • TTC Madelon-Nova
 • K. Eendracht Buggenhout
 • Badminton Buggenhout
 • DNA2dance
 • De Boslopers
 • Volleybalclub Voz-nat
 • Buggenhout Lacrosse
 • Horseballteam 't Hoefijzer
 • Caballus Horseballclub
 • WTC De Morgenstond
 • Sint-Sebastiaansgilde
 • FMM
 • WSV De Vossen
 • Avalon Fietsers
 • FC Lambrecht¬†
 • Kempo Cage Ryu
 • Petanque Opstal

Deel deze pagina

donderdag 21 december 2023