Technische dienst

De technische dienst maakt deel uit van de afdeling grondgebiedzaken en volgt alles op wat te maken heeft met het herstel, de vernieuwing, het onderhoud en de aanleg van het gemeentelijk patrimonium en het openbaar domein zoals straten, stoepen, verkeersborden, waterlopen, groenaanplantingen, begraafplaatsen, speelpleinen en sportvelden.

De technische uitvoeringsdienst is onder meer verantwoordelijk voor reparaties en onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. Voor het groenonderhoud is er een groendienst aangesteld. De technische uitvoeringsdienst wordt actief ingezet bij de praktische organisatie van de vele gemeentelijke evenementen.

U kan bij deze dienst terecht indien u podiumstukken, naderhekken, en dergelijke wil ontlenen. Indien u een aanvraag tot bezetting van de openbare weg wil indienen voor minder dan 7 dagen kan u dat aanvragen bij deze dienst. Wanneer het om meer dan 7 dagen gaat, dient u zich tot het secretariaat te wenden.

De wekelijkse markt en de kermissen vallen onder de verantwoordelijkheid van deze dienst. De markt- en foorleider zorgt voor een goede organisatie en is het aanspreekpunt tijdens de markt en de kermissen. Ook aanvragen voor ambulante handel vallen hieronder.