Tewerkstelling

De sociale dienst helpt u bij het zetten van de eerste stappen van uw professionele activering. Zij begeleiden u in uw zoektocht naar tewerkstelling. U kan op verschillende manieren aan de slag. 

Tijdelijke werkervaring

Als u een leefloongerechtigde bent, is het mogelijk dat u geactiveerd wordt via een traject tijdelijke werkervaring. Dat is een traject dat maximaal 2 jaar kan duren.
Voorafgaand aan de eigenlijke tewerkstelling artikel 60§7 loopt u stage in een werkomgeving op maat. De tewerkstelling is er één met het oog op werkervaring of om recht te openen op een vervangingsinkomen. Als de tewerkstelling is afgelopen, start de nazorg. Het OCMW is altijd de juridische werkgever en kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een lokale vzw of privé-onderneming.

Gemeenschapsdienst

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. Dat is een soort van werkervaringsstage. De langdurig werkzoekenden kunnen kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde competenties en het opbouwen van arbeidsritme. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding. 

Lokaal bestuur Buggenhout zal een aantal leerwerkplekken aanbieden. Werkzoekenden kunnen meedraaien bij onder andere de poetsdienst en de groendienst. Ook vzw Avalon en vzw Blijdorp participeren een bieden leerwerkplekken aan. Er zijn zes leerwerkplekken en minstens twee mentoren voorzien. De Europese gemeenschap ondersteunt dit project financieel. 

Wie twee jaar werkloos is, kan zes maanden lang maximaal 64 uur per maand (twee dagen per week) bepaalde taken uitvoeren.

Wijk-werken

Wijk-werken vervangt het vroegere PWA-systeem. Via dit systeem kunnen werkzoekenden en leefloongerechtigden enkele uren per week klusjes uitvoeren. Dat kan bij iemand thuis zijn maar ook in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Een wijk-werker mag maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dat gedurende maximum 12 maanden. Voor wie reeds actief was als PWA-er, geldt de beperking van 12 maanden niet.

De wekelijkse zitdag wijk-werken is op donderdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u in Het Gemeentehuis.

Procedure

U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Deze bekijkt samen met u wat voor u de beste oplossing is. 

Deel deze pagina

maandag 19 februari 2024