Zorgen

Blijdorp III. De vereniging heeft tot doel in te staan voor de financiering van gebouwen (onder de vorm van renteloze leningen), die ten dienste zullen gesteld worden van personen met een verstandelijke beperking van Blijdorp vzw.

Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde. Bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Wijk-werken: Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Weldenderend: OCMW vereniging bestaande uit de OCMW's van Laarne, Wichelen, Berlare, Waasmunster, Dendermonde en Buggenhout.

ELZ Dender: project rond de vorming van eerstelijnszones. Doelstelling is om de samenwerking tussen zorgverstrekkers vlotter te laten lopen en meer kwalitatieve zorg te leveren.