Tijdelijk onttrekkingsverbod

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones.

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. Deze lange periode zonder significante neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan. In 7 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf woensdag 11 mei 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is. Concreet mag er dus vanaf 11 mei 2022 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in bepaalde onttrekkingszones. Deze zones kan u via deze link terugvinden. 

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022. Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare
waterlopen wel enkele uitzonderingen:

  1.  Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten
    zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
  3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te
    gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. 

Gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022 8.24 u.