Tijdelijk terras

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet u als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij het lokaal bestuur. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols… voor zover die elementen makkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Voorwaarden

Bij het verlenen van de voorafgaande toelating door de bevoegde overheid voor het privatief gebruik van de openbare weg kunnen voorwaarden worden opgelegd. De titularis van de toelating draagt de verantwoorde­lijkheid voor de stipte naleving van de in de toelating opgelegde voorwaarden.

Procedure

U dient uw aanvraag in bij de technische dienst. U dient een gedetailleerd grondplan met vermelding van de periode waarvoor de vergunning wordt aangevraagd toe te voegen.

Deel deze pagina

maandag 12 februari 2024