Tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum of aan een centrum voor herstelverblijf.

De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en speciale contacten met de andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.

Woonzorgcentrum Herfstdroom beschikt over 3 kamers kortverblijf. Het kortverblijf kan niet dienen als een wachtperiode voor een definitieve opname. 

Voorwaarden

  • u bent 65 jaar of ouder.
  • de personen die u normaal thuis verzorgen kunnen dat een tijdje niet meer, bv. als ze op vakantie zijn of ziek zijn.
  • u hebt een tijdje meer verzorging nodig dan normaal, bv. als u gevallen bent.

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.
  • Gelet op de grote vraag naar kortverblijf en op het beperkt aantal plaatsen, is het aangewezen tijdig te reserveren.

Bedrag

De kostprijs bedraagt 59,92 euro per dag. Een aantal ziekenfondsen geeft een tegemoetkoming gedurende een beperkte periode.

Deze prijs bevat:
  • de huur van de kamer.
  • verzorging, maaltijden.
  • incontinentiemateriaal.

Niet inbegrepen zijn de kosten voor medicatie, pedicure, kine, opleg medische prestaties, haartooi, was.

Deel deze pagina

dinsdag 17 oktober 2023