Tijdelijke werkervaring (TWE)

Als u een leefloongerechtigde bent, is het mogelijk dat u geactiveerd wordt via een traject tijdelijke werkervaring. Dit is een traject dat maximaal 2 jaar kan duren.
Voorafgaand aan de eigenlijke tewerkstelling artikel 60§7 loopt u stage in een werkomgeving op maat. De tewerkstelling is er één met het oog op werkervaring of om recht te openen op een vervangingsinkomen. Als de tewerkstelling is afgelopen, start de nazorg.

Het OCMW is altijd de juridische werkgever en kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een lokale vzw of privé-onderneming.

Procedure

U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Regelgeving

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 60 § 7

Wet van 26 mei 2002 betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie

Deel deze pagina

vrijdag 8 januari 2021