Toelating tot crematie

Om een overledene te laten cremeren moet u de toelating hebben van het lokaal bestuur.

Procedure

U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

  • de aanvraag tot crematie
  • een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
    • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan hebt u een tweede verslag nodig van een door het lokaal bestuur aangestelde arts.
    • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, hebt u een toelating nodig van de Procureur des Konings.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Bedrag

De toelating tot crematie is gratis.

Uitzonderingen

Voor biocrematie (resomeren of verwateren) is er nog geen wettelijk kader.

Deel deze pagina

vrijdag 22 maart 2024