Tussenkomst begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal het OCMW een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Procedure

Neem contact op met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten, dan zal de maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van uw financiële situatie.

Deel deze pagina

donderdag 22 december 2022