Vacatures DDS/Verko

DDS en Verko zijn op zoek naar een algemeen directeur en een HR manager.

De intercommunale DDS staat in voor de sociaal economische ontwikkeling van de regio Dendermonde-Wetteren. DDS vertaalt dit in een permanente zorg voor tewerkstelling en een kwalitatieve woonomgeving. In dit kader zorgt DDS voor de ontwikkeling van bedrijven-terreinen, woonprojecten en toerisme. De zusterorganisatie Verko staat in voor alle aspecten van het afvalbeleid in de streek: preventie, afvalophaling en het beheer van 10 recyclageparken en 2 kringloopwinkels. De beide intercommunales tellen ongeveer 170 personeelsleden in totaal met een jaarlijks investeringsbudget van meer dan 3 miljoen euro. 

Vacature algemeen directeur

De algemeen directeur werkt een lange-termijn visie en strategie uit voor beide intercommunales om een gezonde organisatie met een duurzaam en toekomstgericht beleid uit te bouwen. Hij/zij zet samen met zijn/haar team de gekozen strategie om in een concreet en effectief beleid zodat DDS en Verko in staat zijn om slagkrachtig op te treden als wendbare organisaties die een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. De algemeen directeur is hierbij dagdagelijks in nauw overleg met alle actoren in het socio-economisch en politiek weefsel van de regio en met tal van instanties op provinciaal, gewestelijk, federaal en internationaal niveau.

Profiel:

 • Ervaren manager met een brede interesse (beleidsmatig, economisch, technisch,…) die de vele kerntaken van DDS & Verko kan kaderen in een integrale strategische visie
 • Als manager bent u een gedreven en diplomatisch ondernemer
 • Een netwerker met sterke relationele, representatieve en onderhandelingskwaliteiten
 • Een coach en leider voor de medewerkers
 • Sterke organisator.

 Vacature HR Manager

Onder leiding van de algemeen directeur zorgt de HR Manager voor een modern en dynamisch personeelsbeleid teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen. Hij/zij staat in voor het uitwerken en implementeren van een duurzaam HRM-beleid afgestemd op de organisatiestrategie en -visie. Samen met de verantwoordelijken werkt de HR Manager aan een gemeenschappelijke aanpak, uniforme processen én een vooruitstrevend en inspirerend personeelsbeleid. Dankzij een mensgerichte aanpak en een luisterende houding, weet hij/zij wat er leeft binnen de organisaties en speelt hij/zij hier gevat op in. Door een transparante communicatie en participatieve aanpak weet de HR Manager een draagvlak te creëren om de uitdagende HR-vraagstukken bij DDS & Verko aan te pakken.

Profiel:

 • Peoplemanager met een duidelijke communicatiestijl en een vernieuwende, duidelijke toekomstvisie op het HR-vlak
 • Kan mensen motiveren en dynamiseren
 • Ervaring in veranderingstrajecten
 • Werkt planmatig, gestructureerd en actief mee aan het strategisch beleid.

 

Aanbod

 • Uitdagende en boeiende functies bij een dynamische organisatie binnen de stabiele overheidscontext
 • Een fundamentele bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van intercommunales DDS en Verko binnen het werkgebied regio Dendermonde-Wetteren waardoor men een maatschappelijke meerwaarde creëert 
 • Aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen zoals bedrijfswagen (algemeen directeur), maaltijdvergoeding, ecocheques, prestatiepremie, fietsvergoeding, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
 • Flexibele werkuren
 • Interne en externe opleidingsmogelijkheden
 • 32 verlofdagen op jaarbasis

 

Procedure

Stuur of mail uw CV met motivatiebrief ten laatste op zaterdag 20/09 naar:

HRM Tom Debaere

Lijsterlaan 8

8500 Kortrijk

Mail: tom@tomdebaere.be

Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden sollicitaties. Voor geselecteerde kandidaten is een procedure voorzien met een assessment center (week 23/09 en/of week 30/09) en een mondeling gesprek met de jury (zaterdag 05/10 of zaterdag 12/10). 

Gepubliceerd op maandag 26 augustus 2019 17 u.