Vacatures standplaatsen kermissen 2019

Gemeente Buggenhout heeft nog enkele standplaatsen vrij tijdens de kermissen in 2019. Hier kan u een overzicht vinden.

Het gaat om plaatsen tijdens:

juni kermis Centrum (15-16 juni )

 • Attractietype: groot vermaak type A of B (Blauwe zone). Afmetingen: maximaal 16 meter voorgevellengte op maximaal 16 meter diepte.

 • Attractietype: Basketbalspel/Boogschietspel/Kamelenspel/Ringenspel/Hondenspel/ Pottenbalkraam/Loterijspel/… Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte.

 • Attractietype: Fun house/ Spookhuis / Spiegelpaleis . Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte.

Jaarmarktkermis Opdorp ( 29 juni-7 juli )

 • Attractietype: Autoscooter. Afmetingen: maximaal 26 meter voorgevellengte op maximaal 15 meter diepte.

 • Attractietype: Kindervliegmolen. Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 12 meter diepte.

 • Attractietype: Spiegelpaleis. Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 8 meter diepte.

 • Attractietype: (Kinder-)Rollercoaster. Afmetingen: maximaal 17 meter voorgevellengte op maximaal 13 meter diepte.

 • Attractietype: Boogschietspel. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 • Attractietype: Ringenspel. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 • Attractietype: Loterij spel. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 • Attractietype: Touwtje-trek. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 • Attractietype: Basketspel. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 • Attractietype: Kamelenspel. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 • Attractietype: Pingpongbal schietkraam. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 • Attractietype: Bazooka schietkraam. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 •  Attractietype: Water-Balls. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 10 meter diepte.

Septemberkermis Centrum (31 augustus-1 september)

 • Attractietype: Rupsmolen. Afmetingen: maximaal 16 meter voorgevellengte op maximaal 16 meter diepte.

Septemberkermis Opstal (28-29 september)

 • Attractietype: Spook – of Funhouse. Afmetingen: maximaal 16 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

 • Attractietype: Kindervliegmolen. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 9 meter diepte.

 • Attractietype: (Kinder)Autoscooter. Afmetingen: maximaal 27meter voorgevellengte op maximaal 13 meter diepte.

 • Attractietype: groot vermaak type A of B: Rupsmolen of dergelijke. Afmetingen: maximaal 18 meter voorgevellengte op maximaal 18 meter diepte.

 • Attractietype: Kinderbuggy. Afmetingen: maximaal 13 meter voorgevellengte op maximaal 12 meter diepte.

 • Attractietype: Touwtje -Trek (geen visspel / schietkraam). Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte.

 • Attractietype: Basketbalspel/Boogschietspel/Kamelenspel/Ringenspel/Hondenspel/ Pottenbalkraam/Loterijspel/pingpongbal-schietkraam/…. Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte.

 • Attractietype: Suikerspinkraam. Afmetingen: maximaal 8 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte.

 • Attractietype: Bulldozerspel. Afmetingen: maximaal 8 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.

Toewijzing: contract van 1 dienstjaar.** De standplaatshouder die gekozen is, krijgt indien gewenst , bij een nieuwe aanvraag volgend jaar , voorrang om zijn plaats terug in te nemen voor dat jaar .(op basis van relevante ervaring). Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren.

** Standplaatsen op zogenoemde “Blauwe zones” worden elk jaar opnieuw uitgeschreven , hiervoor gelden bovenstaande criteria niet , om vernieuwing op de kermis toe te laten .

Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur Buggenhout – Technische Dienst – Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout via mail: david.keppens@buggenhout.be. Voor verdere vragen kan u contact opnemen via 052 33 95 42.

Ten laatste 2 maand voor de desbetreffende kermis en:

 • hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding.

 • hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding.

 • hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.

Op uw kandidatuur vermeldt u:

 • voor welke plaats u kandideert.

 • naam, voornaam en/of firmanaam.

 • BTW-nummer.

 • adres.

 • e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer.

 • afmetingen van de kermisattractie.

 • omschrijving van de kermisattractie.

 • afmetingen van caravan(s) en/of woonwagen(s)(indien van toepassing).

 • afmetingen van het stroomaggregaat (indien van toepassing).

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:

  • attest van de keuring betreffende brandblustoestellen.

  • attest van de keuring betreffende elektriciteit.

  • attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing).

  • attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brand.

  • bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen type A en B.

  • (Geldig Keuringsverslag- Risicoanalyse). Kopie van de “machtiging kermisactiviteiten als werkgever, aangestelde-verantwoordelijke “

Voor meer info betreffende de retributie van standplaats en gebruik van elektriciteit, kan u hier terecht.

 

 

Gepubliceerd op maandag 25 maart 2019 17 u.