Vacatures standplaatsen kermissen 2022

Lokaal bestuur Buggenhout heeft vrije standplaatsen ter beschikking voor diverse kermissen. U kan zich hiervoor kandidaat stellen.

 Het gaat over de volgende vacatures:

 juni kermis centrum (18-20 juni )

 • 1) 1 standplaats voor Attractietype: Basketbalspel/ Boogschietspel/ Kamelenspel/ Ringenspel/Hondenspel/ Pottenbalkraam/Loterijspel/WC-pottenspel (Blauwe zone). Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte.
 • 2) 1 standplaats voor Attractietype: Groot vermaak type A of B / Fun house / Spookhuis/ Spiegelpaleis (Blauwe zone). Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 8 meter diepte.

Jaarmarkt en kermis Opdorp ( 1-10 juli )

 • 1) 1 standplaats voor Attractietype: Groot vermaak type A of B (Blauwe zone). Afmetingen: maximaal 18 meter voorgevellengte op maximaal 18 meter diepte.
 • 2) 1 standplaats voor Attractietype: Spiegelpaleis/ Spookhuis. Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 8 meter diepte.
 • 3) 2 standplaatsen voor Attractietype: Boogschietspel/Ringenspel/Kamelenderby/ Loterij- spel/ ping-pongbal schietkraam/Bazooka schietkraam. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte. 
 • 4) 1 standplaats voor Attractietype: Water-Balls/ Kinder-Quad-race elektrisch/Kinder-schuifaf. Afmetingen: maximaal 10 meter voorgevellengte op maximaal 10 meter diepte. 
 • 5) 1 standplaats voor Attractietype: Kindervliegmolen/ (Kinder-)Rollercoaster. Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 12 meter diepte

septemberkermis centrum ( 3-5 september)

 • 1) 1 standplaats voor Attractietype: Kamelenderby/Basketbalspel/ Boogschietspel/ Ringenspel/Loterijspel/ Ping-pongbal schietkraam (Blauwe zone). Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte.

Septemberkermis Opstal (24-26 september)

 • 1) 1 standplaats voor Attractietype: Spookhuis of Funhouse. Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte. 
 • 2) 1 standplaats voor Attractietype: Kindervliegmolen/ Kinderbuggy/ Kinder-Autoscooter/Kinder schuifaf. Afmetingen: maximaal 13 meter voorgevellengte op maximaal 9 meter diepte.
 • 3) 2 standplaatsen voor Attractietype: Touwtjetrek/ Basketbalspel/ Boogschietspel/ Kamelenderby/ Ringenspel/Hondenspel/ Pottenbalkraam/Loterijspel/pingpongbal-schietkraam/…. Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte.
 • 4) 1 standplaats voor Attractietype: Suikerspinkraam. Afmetingen: maximaal 8 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte.
 • 5) Attractietype: Bulldozerspel. Afmetingen: maximaal 8 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte

Toewijzing:

 • Er geldt een contract van 1 dienstjaar.
 • De standplaatshouder die gekozen is, krijgt indien gewenst , bij een nieuwe aanvraag volgend jaar , voorrang om zijn plaats terug in te nemen voor dat jaar .(op basis van relevante ervaring). 
 •  Standplaatsen op zogenoemde “Blauwe zones” worden elk jaar opnieuw uitgeschreven , hiervoor gelden bovenstaande criteria niet, om vernieuwing op de kermis toe te laten. 

Kandidaatstelling:

Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan Lokaal bestuur Buggenhout – Technische Dienst – Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout of via e-mail

 Ten laatste 10 weken voor de desbetreffende kermis en dit:

 • hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
 • hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
 • hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Op uw kandidatuur vermeldt u:

 • voor welke plaats u zich kandidaat stelt
 • naam, voornaam en/of firmanaam
 • BTW-nummer
 • adres
 • e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer
 • afmetingen van de kermisattractie
 • omschrijving van de kermisattractie

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:

 • attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
 • attest van de keuring betreffende elektriciteit
 • attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
 • attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brand
 • bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen type A en B (Geldig Keuringsverslag- Risicoanalyse
 • kopie van de “machtiging kermisactiviteiten als werkgever, aangestelde-verantwoordelijke “
Gepubliceerd op woensdag 30 maart 2022 14 u.